Julka10219

15 tekstów – auto­rem jest Jul­ka10219.

Na zawsze razem...

Miłość pow­stała z ok­ruchów nicości
To Ciebie kocham jak ptak wolności
W smut­ku czas się duży
Gdy nie ma Cię no­ce dwie
Przyjmę cię tak duszą
Jak ciałem lecz uwol­nij mnie...
...od smut­ku, żalu, niewinności
I grzechu mej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 października 2012, 22:33

Codzienność

Sza­ra codzien­ność – bez Twe­go słowa.
Chy­ba nie jes­tem na to gotowa...
Zasłaniam oczy, by łzy nie kapały,
Wiążę ban­dażem su­pełek mały.
Po­pat­rz na dłonie – Tyś ich natchnieniem,
Ty ich prob­le­mem, ich niespełnieniem...
Kochałam Cię szczerze – [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 września 2012, 18:54

Wampir

Sie­działam w kącie
pat­rząc w oczy ko­cie
w mro­ku scho­wany
wam­pir przez zło wysłany.

Ja się nie bała
w miej­scu zos­tałam
w nim za­kocha­na
wszędzie nie­chciana.

Zło po­pełniłam
ce­lowo to zro­biłam
by być z ukocha­nym
przez dob­ro wyg­na­nym.

Północ wy­biła
dob­ro w mro­ku pogrążyła
Śmierć przy­była
i nas zabiła... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 września 2012, 11:54

Miłość

Upadam...
Nie widze ja leże
Szczęście odeszło w odchłań
Miłość którą czułam odeszła w nieznane
Zra­niła duszę mą 
Zab­rała co dobre
Zos­ta­wiła ból i łzy
Nab­rałam sie na nią po raz kojeny
Nie chce jej znać!
Głupie ser­ce jej pragnie
Lecz ro­zum pod­po­wiada żeby nie iść za jej głosem
Mie­dzy ty­mi obyd­wo­ma sprzecznościami krew sie leje....
Żylet­ka w żyle tkwi na­dal
Może tam po dru­giej stronie
Znajdę ra­dość z życia...... 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 22 września 2012, 14:40

Żyletka

Sreb­rna żylet­ka na skórze,
Po­maga roz­wiązać problemy.
Bo choć go­nimy za miłością,
Tak nap­rawdę jej nie chcemy.
Sreb­rne le­kar­stwo pomaga,
Choć nikt nie zrozumie,
Tak roz­wiązu­je problemy.
Inaczej nie umiem… 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 września 2012, 17:01

Przemiana

Poczułam ból,
Prze­nikał mo­je ciało.
Widziałam ciemność,
To mnie przygniatało.
Pot­worne dusznośći,
Miażdżyły mą duszę.
Tak ja cier­piałam katusze,
Dro­ga do wieczności,
Kol­ca­mi usłana.
Jad pa­lił ciało,
W us­tach tworzył suszę.
Byłam nierucho­ma,
Myślałam że konam.
Chodź wspiera­na byłam,
Miłością Anioła.
Bałam się jednego,
Że wyg­rać nie zdołam.
Spełnaijąc marzenia,
Leżałam w agonii.
Jed­nak sil­na wiara,
Wspo­mogła mnie w walce.
Do no­wedo życia,
Dążyłam uparcie.
I choć to bolało,
Wyg­rałam tą walkę.
Kiedyś śmiertelnicza,
Te­raz nieśmiertelna.
W swoim no­wym życiu,
Swoją rolę spełnaiłam. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 września 2012, 15:31

Odrodzenie

Z moim odejściem wszys­tko przepadło
nag­le z gro­bu me ciało powstało
nieśmier­telna byłam
i wszys­tkich na cmen­tarzu zabiłam.

Złem się stałam
myśli postradałam
krwi zapragnęłam
póki się nie pożywiłam.

Od­rodziłam się inna
za nic nie czułam się winna.

Jed­nak, gdy tyl­ko, tyl­ko mnie ujrzałeś
od ra­zu pokochałeś
na­wet, gdy krwią pachniałam
ciągle cię pociągałam.

Kły obnażyłam
w mro­ku się ukryłam
ale z pier­wszym słońca blaskiem
odeszłam ze wrzaskiem.

Nig­dy więcej mnie nie ujrzałeś
choć bar­dzo te­go chciałeś. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 września 2012, 13:33

Niebo

Muszę się za­bić, cza­sem tak trze­ba.
By pójść do nieba.

Wyt­rzy­mać już nie mogę,
Przeżywam wielką trwogę.
Do nieba pójść już chcę,
By pow­strzy­mać od te­go się.! ;( 

Nie mam ocho­ty dłużej żyć,
Mogłabym już z życia drwić.! :( 

Nie chcę być,
Niena­widzę żyć.
Nie lu­bię śnić,
Bez duszy żyć.

Do nieba chcę iść,
Wolną być,
Szczęśli­wie żyć,
I z ludzi drwić.! 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 września 2012, 15:48

Moja Śmierć

Już od kil­ku dni
Nie liczyłam chwil
Nie pat­rzyłam w tył
Nie mówiłam nie
Lecz w środku
ból roz­ry­wał mnie
Czułam,że
Śmierć do­siega mnie.
Nie ucieknę już
Nie.
Bo to mo­je przeznaczenie.
Każde­go z nas dosięgnie
I wchodząc na tory
Krzyczałam z daleka:
"Kocham śmierć bo
Tyl­ko ona mnie już czeka" 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 września 2012, 19:32

Dopomóż mi losie

Stra­ciłam cały sens życia,
Zos­tałam sa­ma w cieniu,
Mo­je ser­ce jest w klatce,
W ciem­nym życia więzieniu...
Prze­de mną widzę pustkę,
Czarną plamę przyszłości,
Gdzie nie będzie szczęścia,
Gdzie nie będzie miłości...
Boję się przyszłego uczucia,
Ko­lej­nych życiowych wyzwań,
Tych trujących pocałunków,
Fałszy­wych, miłos­nych wyznań.
Tych fo­tog­ra­fi szczęśliwych,
Później pa­lonych na stosie,
O jed­no tyl­ko Cię proszę:
"Do­pomóż mi losie..." 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 15 września 2012, 20:04

Julka10219

Zeszyty
  • Wiersze – Tu­taj bd znaj­do­wać się mo­je włas­ne wier­sze.Mam nadzieję że się spo­dobają

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Julka10219

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność